There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
5/การจารึก | Forevermark

5/การจารึก

การจารึก

เพชร Forevermark จะได้รับการสลักคำสัญญาทั้งสามข้อ นั่นคือ ความงดงาม ความหายาก และการจัดหามาอย่างมีความรับผิดชอบ การจารึกซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้ ประกอบด้วยไอคอน Forevermark และหมายเลขเฉพาะของเพชรเอง คำจารึกนี้มีความลึก 1/20 ไมครอน ซึ่งเท่ากับ 1/5,000 ของเส้นผมมนุษย์ และจะอยู่บนหน้าตัดด้านบนของเพชร โดยใช้เทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะที่เป็นความลับซึ่งพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มบริษัท De Beers

การจารึก Forevermark ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อไม่ให้กระทบกับคุณภาพภายในของเพชร เพชรที่มีขนาดเล็ก กว่า 14 ตังค์ ไม่สามารถจารึกได้ ดังนั้นจึงไม่ได้รับการสลักโดย Forevermark คำจารึกนั้นสามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องของ Forevermark ซึ่งมีกำลังขยายและความชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง

การจารึก

เรียนรู้เพิ่มเติม

6/การออกแบบและนวัตกรรม